1
საძინებლის კომპლექტი
()
2
საწოლი
(1798x1175x2069)
3
კარადა
(1796x2330x595)
4
ტუმბო
(538x504x431)
5
კომოდი
(1040x877x470)
6
სარკე
(841x958x20)
გაზიარება
საძინებელი
Venecia Walnut
მთლიანი ღირებულება
2 735.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
საძინებლის კომპლექტი
()
ფასი
2735
რაოდენობა
2
საწოლი
(1798x1175x2069)
ფასი
0
რაოდენობა
3
კარადა
(1796x2330x595)
ფასი
0
რაოდენობა
4
ტუმბო
(538x504x431)
ფასი
0
რაოდენობა
5
კომოდი
(1040x877x470)
ფასი
0
რაოდენობა
6
სარკე
(841x958x20)
ფასი
0
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 2 735.00