1
საძინებლის კომპლექტი
()
2
საწოლი
(1916x1210x2091)
3
ტუმბო
(520x504x431)
4
კომოდი
(1022x877x467)
5
კარადა
(1804x2294x592)
6
სარკე
(862x932x36)
გაზიარება
საძინებელი
Vera 4 Walnut
მთლიანი ღირებულება
2 895.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
საძინებლის კომპლექტი
()
ფასი
2895
რაოდენობა
2
საწოლი
(1916x1210x2091)
ფასი
0
რაოდენობა
3
ტუმბო
(520x504x431)
ფასი
0
რაოდენობა
4
კომოდი
(1022x877x467)
ფასი
0
რაოდენობა
5
კარადა
(1804x2294x592)
ფასი
0
რაოდენობა
6
სარკე
(862x932x36)
ფასი
0
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 2 895.00