1
სავარძელი
(1250 X 920 X 770)
2
სამადგილიანი დივანი
(2350 X 900 X 770)
გაზიარება
რბილი ავეჯი
Versal
მთლიანი ღირებულება
3160 2 845.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
სავარძელი
(1250 X 920 X 770)
ფასი
752
რაოდენობა
2
სამადგილიანი დივანი
(2350 X 900 X 770)
ფასი
1341
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 2 845.00