საძინებელი
Vital
მთლიანი ღირებულება
3 100.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
საძინებელი Vital
()
ფასი
3100
რაოდენობა
საწოლი
(1844x1150x2123)
ფასი
0
რაოდენობა
ტუმბო
(460x471x436)
ფასი
0
რაოდენობა
კომოდი
(900x851x436)
ფასი
0
რაოდენობა
სარკე
(891x931x36)
ფასი
0
რაოდენობა
კარადა
(2253x2358x620)
ფასი
0
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 3 100.00