1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(1752x1200x2064)
2
კარადა 4 კარიანი
(1800x2252x594)
3
ტრიუმო
(948x852x468)
4
ტუმბო
(548x468x468)
გაზიარება
საძინებელი
Voga White
მთლიანი ღირებულება
2995 2 430.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(1752x1200x2064)
ფასი
658
რაოდენობა
2
კარადა 4 კარიანი
(1800x2252x594)
ფასი
1116
რაოდენობა
3
ტრიუმო
(948x852x468)
ფასი
400
რაოდენობა
4
ტუმბო
(548x468x468)
ფასი
128
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 2 430.00