1
ტუმბო
(420 x 500 x 420 )
2
საწოლი
(1780 x 800 x 2040)
3
ტრიუმო
(810 x 1300 x 420)
4
კარადა
(2400 x 2120 x 470)
გაზიარება
საძინებელი
Zoya
მთლიანი ღირებულება
1 530.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
ტუმბო
(420 x 500 x 420 )
ფასი
50
რაოდენობა
2
საწოლი
(1780 x 800 x 2040)
ფასი
345
რაოდენობა
3
ტრიუმო
(810 x 1300 x 420)
ფასი
250
რაოდენობა
4
კარადა
(2400 x 2120 x 470)
ფასი
835
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 1 530.00