1
სავარძელი
(1000x1000x760)
2
სამადგილიანი დივანი
(2300x1000x760)
გაზიარება
რბილი ავეჯი
Aqua სამეული
მთლიანი ღირებულება
1 970.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
სავარძელი
(1000x1000x760)
ფასი
510
რაოდენობა
2
სამადგილიანი დივანი
(2300x1000x760)
ფასი
950
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი