1
3 ადგილიანი დივანი
(2080x960x850)
2
სავარძელი
(800x960x850)
გაზიარება
რბილი ავეჯი
Arizona
მთლიანი ღირებულება
1 799.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
3 ადგილიანი დივანი
(2080x960x850)
ფასი
877
რაოდენობა
2
სავარძელი
(800x960x850)
ფასი
461
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი