1
საწოლი(ორთ.მექანიზმით)
(1962x1100x2095)
2
ტუმბო
(600x436x447)
3
კომოდი
(1000x820x447)
4
სარკე
(925x524x22)
5
ორკარიანი კარადა(საკიდი&თარო)
(900x2114x576)
6
ორკარიანი კარადა(საკიდი)
(900 x2114x576)
8
კარი( დსპ)
(449 x2046x18)
9
სარკიანი კარი
(449x2046x22)
გაზიარება
საძინებელი
Arizona
მთლიანი ღირებულება
3 669.00
კომპლექტის შემადგენლობა
  • მასალა: ლდსპ

კარადა არის მოდულარული.

1
საწოლი(ორთ.მექანიზმით)
(1962x1100x2095)
ფასი
1034
რაოდენობა
2
ტუმბო
(600x436x447)
ფასი
215
რაოდენობა
3
კომოდი
(1000x820x447)
ფასი
475
რაოდენობა
4
სარკე
(925x524x22)
ფასი
150
რაოდენობა
5
ორკარიანი კარადა(საკიდი&თარო)
(900x2114x576)
ფასი
563
რაოდენობა
6
ორკარიანი კარადა(საკიდი)
(900 x2114x576)
ფასი
539
რაოდენობა
ერთკარიანი კარადა(თარო)
(425x2114x576)
ფასი
436
რაოდენობა
8
კარი( დსპ)
(449 x2046x18)
ფასი
75
რაოდენობა
9
სარკიანი კარი
(449x2046x22)
ფასი
165
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი