1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(1680x982x2100)
2
4 კარიანი კარადა
(1802x2130x594)
3
ტრიუმო
(1002x786x446)
4
ტუმბო
(502x338x444)
გაზიარება
საძინებელი
Armada
მთლიანი ღირებულება
1 847.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(1680x982x2100)
ფასი
478
რაოდენობა
2
4 კარიანი კარადა
(1802x2130x594)
ფასი
901
რაოდენობა
3
ტრიუმო
(1002x786x446)
ფასი
304
რაოდენობა
4
ტუმბო
(502x338x444)
ფასი
82
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი