1
სავარძელი
(1020x860x100)
2
3 ადგილიანი დივანი
(2260x 860x1000)
გაზიარება
რბილი ავეჯი
Berlin
მთლიანი ღირებულება
2 355.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
სავარძელი
(1020x860x100)
ფასი
650
რაოდენობა
2
3 ადგილიანი დივანი
(2260x 860x1000)
ფასი
1055
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი