1
ქვედა 400 სექცია
(400 x 870 x 469)
2
ზედა 400 სექცია
(400 x 598 x 317)
3
ქვედა 800 სექცია
(800 x 870 x 469)
4
ნიჟარის ზედა სექცია
(800 x 598 x 317)
5
ნიჟარის ქვედა სექცია
(800 x 870 x 469)
6
ზედა 800 სექცია
(800 x 598 x 317)
7
ქვედა 600 სექცია
(600 x 870 x 469)
8
ზედა 600 სექცია
(600 x 598 x 317)
გაზიარება
სამზარეულო
Bianka
მთლიანი ღირებულება
1 455.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
ქვედა 400 სექცია
(400 x 870 x 469)
ფასი
155
რაოდენობა
2
ზედა 400 სექცია
(400 x 598 x 317)
ფასი
85
რაოდენობა
3
ქვედა 800 სექცია
(800 x 870 x 469)
ფასი
345
რაოდენობა
4
ნიჟარის ზედა სექცია
(800 x 598 x 317)
ფასი
170
რაოდენობა
5
ნიჟარის ქვედა სექცია
(800 x 870 x 469)
ფასი
185
რაოდენობა
6
ზედა 800 სექცია
(800 x 598 x 317)
ფასი
145
რაოდენობა
7
ქვედა 600 სექცია
(600 x 870 x 469)
ფასი
330
რაოდენობა
8
ზედა 600 სექცია
(600 x 598 x 317)
ფასი
125
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი