1
კომოდი (სარკით)
(1502 X 1390 X 445)
2
TV ტუმბო
(1402 X 468 X 445)
3
1 კარიანი სერვანდი
(500 X 1971 X 445)
4
2 კარიანი სერვანდი
(1000 X 1971 X 445)
გაზიარება
მისაღები ოთახი
Bonito
მთლიანი ღირებულება
1 950.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
კომოდი (სარკით)
(1502 X 1390 X 445)
ფასი
639
რაოდენობა
2
TV ტუმბო
(1402 X 468 X 445)
ფასი
281
რაოდენობა
3
1 კარიანი სერვანდი
(500 X 1971 X 445)
ფასი
393
რაოდენობა
4
2 კარიანი სერვანდი
(1000 X 1971 X 445)
ფასი
638
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი