1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(1674 X 925 X 2026)
2
ტუმბო
(452 X 316 X 445)
3
ტრიუმო
(1002 X 1532 X 445)
4
კარადა
(1800 X 1986 X 469)
გაზიარება
საძინებელი
Bonito
მთლიანი ღირებულება
2 322.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(1674 X 925 X 2026)
ფასი
554
რაოდენობა
2
ტუმბო
(452 X 316 X 445)
ფასი
85
რაოდენობა
3
ტრიუმო
(1002 X 1532 X 445)
ფასი
584
რაოდენობა
4
კარადა
(1800 X 1986 X 469)
ფასი
1014
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი