1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(1642x1100x2040)
2
კარადა 2 კარიანი
(900x2130x576)
3
კარადა 2 კარიანი (თაროებით)
(900x2130x576)
4
კარადა 2 კარიანი ( სარკით)
(900x2130x576)
5
ტრიუმო
(900x868x426)
6
ტუმბო
(450x484x426)
გაზიარება
საძინებელი
Espero
მთლიანი ღირებულება
3 920.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(1642x1100x2040)
ფასი
745
რაოდენობა
2
კარადა 2 კარიანი
(900x2130x576)
ფასი
680
რაოდენობა
3
კარადა 2 კარიანი (თაროებით)
(900x2130x576)
ფასი
650
რაოდენობა
4
კარადა 2 კარიანი ( სარკით)
(900x2130x576)
ფასი
880
რაოდენობა
5
ტრიუმო
(900x868x426)
ფასი
525
რაოდენობა
6
ტუმბო
(450x484x426)
ფასი
220
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი