1
კომოდი
()
2
2 კარიანი ვიტრინა
()
3
მაგიდა (მექანიზმით)
()
4
სარკე
()
5
TV
()
გაზიარება
მისაღები ოთახი
EYFEL
მთლიანი ღირებულება
2 365.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
კომოდი
()
ფასი
535
რაოდენობა
2
2 კარიანი ვიტრინა
()
ფასი
975
რაოდენობა
3
მაგიდა (მექანიზმით)
()
ფასი
395
რაოდენობა
4
სარკე
()
ფასი
135
რაოდენობა
5
TV
()
ფასი
325
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი