1
კომოდი
(1800x826x444)
2
2 კარიანი ვიტრინა
(1000x1912x444)
3
მაგიდა (მექანიზმით)
(1600x764x900)
4
სარკე
(598x882x22)
5
TV
(1600x538x444)
გაზიარება
მისაღები ოთახი
EYFEL
მთლიანი ღირებულება
2 365.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
კომოდი
(1800x826x444)
ფასი
535
რაოდენობა
2
2 კარიანი ვიტრინა
(1000x1912x444)
ფასი
975
რაოდენობა
3
მაგიდა (მექანიზმით)
(1600x764x900)
ფასი
395
რაოდენობა
4
სარკე
(598x882x22)
ფასი
135
რაოდენობა
5
TV
(1600x538x444)
ფასი
325
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი