1
ზედა 800 სექცია
(800 x 798 x 315 )
2
ნიჟარის ზედა სექცია
( 800 x 798 x 315 )
3
ზედა 400 სექცია
(400 x 798 x 315 )
4
კუთხის ზედა სექცია
(280 x 598 x 296 )
5
ქვედა 800 სექცია
(800 x 800 x 465)
6
ნიჟარის ქვედა სექცია
(800 x 800 x 465)
7
ქვედა 400 სექცია
(400 x 800 x 465)
8
კუთხის ქვედა სექცია
(298 x 800 x 446 )
გაზიარება
სამზარეულო
Izmir
მთლიანი ღირებულება
860.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
ზედა 800 სექცია
(800 x 798 x 315 )
ფასი
109
რაოდენობა
2
ნიჟარის ზედა სექცია
( 800 x 798 x 315 )
ფასი
125
რაოდენობა
3
ზედა 400 სექცია
(400 x 798 x 315 )
ფასი
78
რაოდენობა
4
კუთხის ზედა სექცია
(280 x 598 x 296 )
ფასი
40
რაოდენობა
5
ქვედა 800 სექცია
(800 x 800 x 465)
ფასი
202
რაოდენობა
6
ნიჟარის ქვედა სექცია
(800 x 800 x 465)
ფასი
110
რაოდენობა
7
ქვედა 400 სექცია
(400 x 800 x 465)
ფასი
126
რაოდენობა
8
კუთხის ქვედა სექცია
(298 x 800 x 446 )
ფასი
70
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი