1
ზედა 800 სექცია (ვიტრინა)
(800 x 816 x 350)
2
ქვედა 800 სექცია
(800 x 825 x 600)
3
ზედა 600 სექცია
(600 x 816 x 350)
4
ქვედა 600 სექცია
(600 x 825 x 600)
5
ნიჟარის ზედა სექცია
(800 x 816 x 350)
6
ნიჟარის ქვედა სექცია
(800 x 825 x 600)
7
ზედა 400 სექცია
(400 x 816 x 350)
8
ქვედა 400 სექცია
(400 x 825 x 600)
გაზიარება
სამზარეულო
Korona
მთლიანი ღირებულება
970.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
ზედა 800 სექცია (ვიტრინა)
(800 x 816 x 350)
ფასი
125
რაოდენობა
2
ქვედა 800 სექცია
(800 x 825 x 600)
ფასი
165
რაოდენობა
3
ზედა 600 სექცია
(600 x 816 x 350)
ფასი
95
რაოდენობა
4
ქვედა 600 სექცია
(600 x 825 x 600)
ფასი
135
რაოდენობა
5
ნიჟარის ზედა სექცია
(800 x 816 x 350)
ფასი
125
რაოდენობა
6
ნიჟარის ქვედა სექცია
(800 x 825 x 600)
ფასი
105
რაოდენობა
7
ზედა 400 სექცია
(400 x 816 x 350)
ფასი
80
რაოდენობა
8
ქვედა 400 სექცია
(400 x 825 x 600)
ფასი
140
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი