1
სამადგილიანი დივანი
(2350 X 1000 X 700)
2
სავარძელი
(880 X 900 X 1000)
გაზიარება
რბილი ავეჯი
Lagos
მთლიანი ღირებულება
2 510.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
სამადგილიანი დივანი
(2350 X 1000 X 700)
ფასი
1530
რაოდენობა
2
სავარძელი
(880 X 900 X 1000)
ფასი
490
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი