1
ზედა 500 სექცია
(500 x 648 x 320)
2
ზედა 650 სექცია
(650 x 648 x 320)
3
კუთხის ზედა სექცია
(800 x 905 x 800)
4
ნიჟარის ზედა სექცია
(800 x 778 x 320)
5
ზედა 800 სექცია
(800 x 778 x 320)
6
ზედა 400 სექცია
(400 x 648 x 320)
7
ზედა 350 სექცია
(350 x 648 x 320)
8
ქვედა 500 სექცია
(500 x 905 x 600)
9
ქვედა 650 სექცია
(650 x 905 x 600)
10
კუთხის ქვედა სექცია
(800 x 905 x 800)
11
ნიჟარის ქვედა სექცია
(800 x 905 x 520)
12
ქვედა 800 სექცია
(800 x 905 x 600)
13
ქვედა 400 სექცია
(400 x 905 x 600)
14
ქვედა 350 სექცია
(350 x 905 x 600)
გაზიარება
სამზარეულო
Lotus
მთლიანი ღირებულება
2 840.00
კომპლექტის შემადგენლობა
  • დიზაინი: კლასიკური
  • ფერი: Sanremo light
  • მასალა: ლამინირებული დაფა(ლდსპ),მდფ

გარნიტური იშლება სექციებად.კომპლექტაციაში შედის სექცია ნიჟარით.ფასადები დამზადებულია მდფ-გან.

1
ზედა 500 სექცია
(500 x 648 x 320)
ფასი
146
რაოდენობა
2
ზედა 650 სექცია
(650 x 648 x 320)
ფასი
140
რაოდენობა
3
კუთხის ზედა სექცია
(800 x 905 x 800)
ფასი
221
რაოდენობა
4
ნიჟარის ზედა სექცია
(800 x 778 x 320)
ფასი
198
რაოდენობა
5
ზედა 800 სექცია
(800 x 778 x 320)
ფასი
249
რაოდენობა
6
ზედა 400 სექცია
(400 x 648 x 320)
ფასი
83
რაოდენობა
7
ზედა 350 სექცია
(350 x 648 x 320)
ფასი
88
რაოდენობა
8
ქვედა 500 სექცია
(500 x 905 x 600)
ფასი
227
რაოდენობა
9
ქვედა 650 სექცია
(650 x 905 x 600)
ფასი
216
რაოდენობა
10
კუთხის ქვედა სექცია
(800 x 905 x 800)
ფასი
352
რაოდენობა
11
ნიჟარის ქვედა სექცია
(800 x 905 x 520)
ფასი
191
რაოდენობა
12
ქვედა 800 სექცია
(800 x 905 x 600)
ფასი
285
რაოდენობა
13
ქვედა 400 სექცია
(400 x 905 x 600)
ფასი
282
რაოდენობა
14
ქვედა 350 სექცია
(350 x 905 x 600)
ფასი
163
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი