1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(1684x1038x2064)
2
5 კარიანი კარადა
(2180x2130x596)
3
ტრიუმო
(930x848x448)
4
ტუმბო
(530x400x444)
გაზიარება
საძინებელი
Lugano
მთლიანი ღირებულება
2 830.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(1684x1038x2064)
ფასი
600
რაოდენობა
2
5 კარიანი კარადა
(2180x2130x596)
ფასი
1505
რაოდენობა
3
ტრიუმო
(930x848x448)
ფასი
445
რაოდენობა
4
ტუმბო
(530x400x444)
ფასი
140
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი