1
2 კარიანი ვიტრინა
(930x2001x446)
2
კომოდი სარკით
(1330x850x446)
3
TV ვიტრინა
(2130x1698x446)
4
TV პატარა
(1330x464x446)
5
მაგიდა მექანიზმით
(1600x900x760)
გაზიარება
მისაღები ოთახი
lugano
მთლიანი ღირებულება
2 295.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
2 კარიანი ვიტრინა
(930x2001x446)
ფასი
530
რაოდენობა
2
კომოდი სარკით
(1330x850x446)
ფასი
580
რაოდენობა
3
TV ვიტრინა
(2130x1698x446)
ფასი
700
რაოდენობა
4
TV პატარა
(1330x464x446)
ფასი
275
რაოდენობა
5
მაგიდა მექანიზმით
(1600x900x760)
ფასი
210
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი