საძინებელი
Majestic
მთლიანი ღირებულება
2 490.00
კომპლექტის შემადგენლობა

სარკიანი კარადა
(900 x 2100 x 570)
ფასი
592
რაოდენობა
ორკარიანი კარადა
(900 x 2100 x 570)
ფასი
469
რაოდენობა
ერთკარიანი კარადა
(450 x 2100 x 570)
ფასი
277
რაოდენობა
ტრიუმო
(905 x 1740 x 480)
ფასი
343
რაოდენობა
ტუმბო
(455 x 510 x 430)
ფასი
100
რაოდენობა
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(1820 x 970 x 2100)
ფასი
473
რაოდენობა
თაღი
(1600 x 100 x 200)
ფასი
111
რაოდენობა
ერთადგილიანი საწოლი
(1040 x 960 x 2100)
ფასი
323
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი