1
1 კარიანი სერვანდი
()
2
2 კარიანი სერვანდი
(834 X 1918 X 451 )
3
TV ვიტრინა
(1918 X 2034 X 474 )
გაზიარება
მისაღები ოთახი
Marta
მთლიანი ღირებულება
1 230.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
1 კარიანი სერვანდი
()
ფასი
215
რაოდენობა
2
2 კარიანი სერვანდი
(834 X 1918 X 451 )
ფასი
325
რაოდენობა
3
TV ვიტრინა
(1918 X 2034 X 474 )
ფასი
690
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი