1
2 კარიანი ვიტრინა
(900x1746x446)
2
1 კარიანი ვიტრინა
(450x1746x446)
3
კომოდი სარკით
(1600x724x446)
4
TV პატარა
(1200x430x446)
5
მაგიდა მექანიზმით
(2000x900x750)
გაზიარება
მისაღები ოთახი
melanni
მთლიანი ღირებულება
2 820.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
2 კარიანი ვიტრინა
(900x1746x446)
ფასი
755
რაოდენობა
2
1 კარიანი ვიტრინა
(450x1746x446)
ფასი
435
რაოდენობა
3
კომოდი სარკით
(1600x724x446)
ფასი
735
რაოდენობა
4
TV პატარა
(1200x430x446)
ფასი
320
რაოდენობა
5
მაგიდა მექანიზმით
(2000x900x750)
ფასი
575
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი