1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(2042 x 1442 x 920)
2
კარადა 3 - კარიანი
(1350 x 2096 x 500)
3
კომოდი
(780 x 900 x 353)
4
ტუმბო
(400 x 350 x 353)
5
სარკე
()
გაზიარება
საძინებელი
Melis
მთლიანი ღირებულება
1 552.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(2042 x 1442 x 920)
ფასი
407
რაოდენობა
2
კარადა 3 - კარიანი
(1350 x 2096 x 500)
ფასი
707
რაოდენობა
3
კომოდი
(780 x 900 x 353)
ფასი
215
რაოდენობა
4
ტუმბო
(400 x 350 x 353)
ფასი
77
რაოდენობა
5
სარკე
()
ფასი
69
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი