მაგიდა სკამები
MK 106
მთლიანი ღირებულება
1 265.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
მაგიდა-სკამები
(750 x 1300)
ფასი
1265
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი