მაგიდა სკამები
MS 500
მთლიანი ღირებულება
1 165.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
მაგიდა სკამებით MS 500
(80 x 140)
ფასი
1165
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი