მაგიდა სკამები
MS 520
მთლიანი ღირებულება
945.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
მაგიდა სკამებით MS 520
(75 x 130)
ფასი
945
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი