მაგიდა სკამები
MS 527
მთლიანი ღირებულება
1 031.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
მაგიდა სკამებით MS 527
(75 x 130)
ფასი
1031
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი