მაგიდა სკამები
MS 533
მთლიანი ღირებულება
1 345.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
მაგიდა სკამებით MS 533
(90 x 150)
ფასი
1345
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი