მაგიდა სკამები
MS 536
მთლიანი ღირებულება
970.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
მაგიდა სკამებით MS 536
(75 x 130)
ფასი
970
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი