მაგიდა სკამები
MS 576
მთლიანი ღირებულება
1 005.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
მაგიდა
(700 x 1350)
ფასი
1005
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი