1
კარადა სლაიდი
(1200 x 1880 x 600)
2
ტუმბო
(400 x 420 x 350)
3
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(940 x 1040 x 2130)
4
ყუთი
(310 x 310 x 260)
5
კომპ.მაგიდა
(1040 x 760 x 560)
6
წიგნების კარადა უჯრებით
(800 x 1820 x 360)
7
საწოლის სათავსო
(1038 x 178 x 473)
8
სკამი
()
9
წიგნების კარადა
(740 x 1800 x 330)
10
კარადა 2 კარიანი
(800 x 1880 x 600)
11
დასაკიდი თარო
(980 x 360 x 280)
გაზიარება
საბავშვო ოთახი
Music
მთლიანი ღირებულება
3 355.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
კარადა სლაიდი
(1200 x 1880 x 600)
ფასი
1015
რაოდენობა
2
ტუმბო
(400 x 420 x 350)
ფასი
135
რაოდენობა
3
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(940 x 1040 x 2130)
ფასი
345
რაოდენობა
4
ყუთი
(310 x 310 x 260)
ფასი
35
რაოდენობა
5
კომპ.მაგიდა
(1040 x 760 x 560)
ფასი
375
რაოდენობა
6
წიგნების კარადა უჯრებით
(800 x 1820 x 360)
ფასი
330
რაოდენობა
7
საწოლის სათავსო
(1038 x 178 x 473)
ფასი
150
რაოდენობა
8
სკამი
()
ფასი
263
რაოდენობა
9
წიგნების კარადა
(740 x 1800 x 330)
ფასი
220
რაოდენობა
10
კარადა 2 კარიანი
(800 x 1880 x 600)
ფასი
495
რაოდენობა
11
დასაკიდი თარო
(980 x 360 x 280)
ფასი
80
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი