მისაღები ოთახი
New Vintage
მთლიანი ღირებულება
2 810.00
კომპლექტის შემადგენლობა

მაგიდა სკამი
(900 x 1600)
ფასი
1410
რაოდენობა
TV
(515 x 1925 x 400)
ფასი
500
რაოდენობა
კომოდი
(790 x 1730 x 455 )
ფასი
645
რაოდენობა
თარო
(1240 x 1810 x 555 )
ფასი
170
რაოდენობა
წიგნის თარო
(515 x 1925 x 400)
ფასი
85
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი