1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(1942x1310x2132)
2
კარადა 4 კარიანი
(2100x2263x580)
3
ტრიუმო
(1886x1500x466)
4
ტუმბო
(550x390x420)
გაზიარება
საძინებელი
Novella
მთლიანი ღირებულება
3 590.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(1942x1310x2132)
ფასი
846
რაოდენობა
2
კარადა 4 კარიანი
(2100x2263x580)
ფასი
1537
რაოდენობა
3
ტრიუმო
(1886x1500x466)
ფასი
853
რაოდენობა
4
ტუმბო
(550x390x420)
ფასი
177
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი