1
სამადგილიანი დივანი
(1920X1000/1200X820/470)
2
ორადგილიანი დივანი
(1200x1000/1200x820/470)
3
კუთხე
(1250x1250x840)
გაზიარება
რბილი ავეჯი
OPAL
მთლიანი ღირებულება
2 489.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
სამადგილიანი დივანი
(1920X1000/1200X820/470)
ფასი
1210
რაოდენობა
2
ორადგილიანი დივანი
(1200x1000/1200x820/470)
ფასი
945
რაოდენობა
3
კუთხე
(1250x1250x840)
ფასი
674
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი