1
3 ადგილიანი დივანი
(1950x820x1000)
2
2 ადგილიანი დივანი
(1200x820x1000)
3
სავარძელი
(600x820x1000)
გაზიარება
რბილი ავეჯი
Opal სამეული
მთლიანი ღირებულება
2 790.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
3 ადგილიანი დივანი
(1950x820x1000)
ფასი
1260
რაოდენობა
2
2 ადგილიანი დივანი
(1200x820x1000)
ფასი
990
რაოდენობა
3
სავარძელი
(600x820x1000)
ფასი
765
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი