ემბავუდმა….

უზრუნველყო კედლების დეკორაცია. დამკვეთის მოთხოვნების შესაბამისად ჩვენი დიზაინერებისა და კონსტრუქტორების მიერ შეიქმნა დიზაინი და ჩვენსავე საწარმოში დამზადდა კედლის დეკორის ყველა ელემენტი. დეკორის შესაქმნელად გამოყენებულია „დსპ“-ესა და „მდფ“-ის მასალა.