1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(1690 x 1000 x 2090)
2
ტუმბო
(640 x 360 x 430)
3
ტრიუმო
(940 x 890 x 430)
4
კარადა
(1840 x 2100 x 590)
5
ანტრესოლი
(1840 x 540 x 590)
გაზიარება
საძინებელი
Randevu
მთლიანი ღირებულება
2 525.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(1690 x 1000 x 2090)
ფასი
527
რაოდენობა
2
ტუმბო
(640 x 360 x 430)
ფასი
125
რაოდენობა
3
ტრიუმო
(940 x 890 x 430)
ფასი
384
რაოდენობა
4
კარადა
(1840 x 2100 x 590)
ფასი
1052
რაოდენობა
5
ანტრესოლი
(1840 x 540 x 590)
ფასი
312
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი