1
საწოლი
(1006 X 1039 X 2136)
2
ტუმბო
(446 X 460 X 444)
4
კომოდი
(896 X 812 X 444)
5
კომპიუტერის მაგიდა
(1034 X 1676 X 586)
6
ორკარიანი კარადა
(896 X 1980 X 594)
7
სამკარიანი კარადა
(1246 X 1980 X 596)
გაზიარება
საბავშვო ოთახი
Roni
მთლიანი ღირებულება
2 245.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
საწოლი
(1006 X 1039 X 2136)
ფასი
970
რაოდენობა
2
ტუმბო
(446 X 460 X 444)
ფასი
125
რაოდენობა
წიგნების კარადა
(896 X 1978 X 447)
ფასი
260
რაოდენობა
4
კომოდი
(896 X 812 X 444)
ფასი
225
რაოდენობა
5
კომპიუტერის მაგიდა
(1034 X 1676 X 586)
ფასი
270
რაოდენობა
6
ორკარიანი კარადა
(896 X 1980 X 594)
ფასი
405
რაოდენობა
7
სამკარიანი კარადა
(1246 X 1980 X 596)
ფასი
590
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი