1
ქვედა 350 სექცია
(350x870x520)
2
ქვედა 1100 (კუთხის სექცია)
(1100x870x520)
3
ქვედა 600 სექცია
(600x870x520)
4
ქვედა 800 სექცია
(800x870x520)
5
ქვედა 500 სექცია
(500x870x520)
6
ნიჟარის ქვედა სექცია
(800x870x520)
7
ქვედა 016 (გვერდი)
(580x870x16)
8
ზედა 600 (გამწოვის სექცია)
(600x760x315)
9
ზედა 500 (კუთხის სექცია)
(500x800x500)
10
ზედა 350 სექცია
(350x800x315)
11
ზედა 500 სექცია
(600x800x315)
12
ნიჟარის ზედა სექცია
(800x800x315)
13
ზედა 600 სექცია
(600x800x315)
14
ზედა 800 სექცია
(800 x800x315)
15
ზედა 016 (გვერდი)
(320x800x16)
გაზიარება
სამზარეულო
Terra
მთლიანი ღირებულება
2 643.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
ქვედა 350 სექცია
(350x870x520)
ფასი
177
რაოდენობა
2
ქვედა 1100 (კუთხის სექცია)
(1100x870x520)
ფასი
344
რაოდენობა
3
ქვედა 600 სექცია
(600x870x520)
ფასი
249
რაოდენობა
4
ქვედა 800 სექცია
(800x870x520)
ფასი
290
რაოდენობა
5
ქვედა 500 სექცია
(500x870x520)
ფასი
327
რაოდენობა
6
ნიჟარის ქვედა სექცია
(800x870x520)
ფასი
194
რაოდენობა
7
ქვედა 016 (გვერდი)
(580x870x16)
ფასი
38
რაოდენობა
8
ზედა 600 (გამწოვის სექცია)
(600x760x315)
ფასი
138
რაოდენობა
9
ზედა 500 (კუთხის სექცია)
(500x800x500)
ფასი
140
რაოდენობა
10
ზედა 350 სექცია
(350x800x315)
ფასი
98
რაოდენობა
11
ზედა 500 სექცია
(600x800x315)
ფასი
115
რაოდენობა
12
ნიჟარის ზედა სექცია
(800x800x315)
ფასი
189
რაოდენობა
13
ზედა 600 სექცია
(600x800x315)
ფასი
148
რაოდენობა
14
ზედა 800 სექცია
(800 x800x315)
ფასი
169
რაოდენობა
15
ზედა 016 (გვერდი)
(320x800x16)
ფასი
25
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი