1
2 კარიანი ვიტრინა
(990x2121x396)
2
1 კარიანი ვიტრინა
(690x2121x396)
3
დესაუ სარკით
(1390x901x370)
4
მაგიდა მექანიზმით
(1300/1750 x 760 x 800)
5
TV ტუმბო
(1300x504x370)
6
თარო
(1300 x 267 x 216)
7
ერთკარიანი ვიტრინა (კუთხე)
(521 x 122 x 521)
გაზიარება
მისაღები ოთახი
Tiffany
მთლიანი ღირებულება
2 720.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
2 კარიანი ვიტრინა
(990x2121x396)
ფასი
715
რაოდენობა
2
1 კარიანი ვიტრინა
(690x2121x396)
ფასი
545
რაოდენობა
3
დესაუ სარკით
(1390x901x370)
ფასი
665
რაოდენობა
4
მაგიდა მექანიზმით
(1300/1750 x 760 x 800)
ფასი
405
რაოდენობა
5
TV ტუმბო
(1300x504x370)
ფასი
320
რაოდენობა
6
თარო
(1300 x 267 x 216)
ფასი
70
რაოდენობა
7
ერთკარიანი ვიტრინა (კუთხე)
(521 x 122 x 521)
ფასი
567
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი