1
2 კარიანი ვიტრინა
(990x2121x396)
2
1 კარიანი ვიტრინა
(690x2121x396)
3
დესაუ სარკით
(1390x901x370)
4
მაგიდა მექანიზმით
(1300/1750 x 760 x 800)
5
TV ტუმბო
(1300x504x370)
6
თარო
(1300 x 267 x 216)
7
ერთკარიანი ვიტრინა (კუთხე)
(521 x 122 x 521)
8
კომოდი
()
გაზიარება
მისაღები ოთახი
Tiffany
მთლიანი ღირებულება
2 908.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
2 კარიანი ვიტრინა
(990x2121x396)
ფასი
768
რაოდენობა
2
1 კარიანი ვიტრინა
(690x2121x396)
ფასი
586
რაოდენობა
3
დესაუ სარკით
(1390x901x370)
ფასი
712
რაოდენობა
4
მაგიდა მექანიზმით
(1300/1750 x 760 x 800)
ფასი
430
რაოდენობა
5
TV ტუმბო
(1300x504x370)
ფასი
340
რაოდენობა
6
თარო
(1300 x 267 x 216)
ფასი
72
რაოდენობა
7
ერთკარიანი ვიტრინა (კუთხე)
(521 x 122 x 521)
ფასი
615
რაოდენობა
8
კომოდი
()
ფასი
559
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი