1
სამადგილიანი დივანი
(1920 X 820 X 1000)
2
ორადგილიანი დივანი
(1200 X 820 X 1000)
3
კუთხის სექცია
(1120 X 720 X 1120)
4
სავარძელი
(11000 X 820 X 1000)
5
სახელური
(250 X 715 X 825)
გაზიარება
რბილი ავეჯი
Togo
მთლიანი ღირებულება
3 225.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
სამადგილიანი დივანი
(1920 X 820 X 1000)
ფასი
1235
რაოდენობა
2
ორადგილიანი დივანი
(1200 X 820 X 1000)
ფასი
965
რაოდენობა
3
კუთხის სექცია
(1120 X 720 X 1120)
ფასი
635
რაოდენობა
4
სავარძელი
(11000 X 820 X 1000)
ფასი
760
რაოდენობა
5
სახელური
(250 X 715 X 825)
ფასი
185
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი