1
ზედა 800 სექცია
(800 x 816 x 350)
2
ნიჟარის ზედა სექცია
(800 x 816 x 350)
3
ზედა 600 სექცია
(600 x 816 x 350)
4
ზედა 400 სექცია
(400 x 816 x 350)
5
ქვედა 800 სექცია
(800 x 825 x 600)
6
ნიჟარის ქვედა სექცია
(800 x 825 x 600)
7
ქვედა 600 სექცია
(600 x 825 x 600)
8
ქვედა 400 სექცია
(400 x 825 x 600)
გაზიარება
სამზარეულო
Tulpan White
მთლიანი ღირებულება
995.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
ზედა 800 სექცია
(800 x 816 x 350)
ფასი
130
რაოდენობა
2
ნიჟარის ზედა სექცია
(800 x 816 x 350)
ფასი
130
რაოდენობა
3
ზედა 600 სექცია
(600 x 816 x 350)
ფასი
95
რაოდენობა
4
ზედა 400 სექცია
(400 x 816 x 350)
ფასი
75
რაოდენობა
5
ქვედა 800 სექცია
(800 x 825 x 600)
ფასი
170
რაოდენობა
6
ნიჟარის ქვედა სექცია
(800 x 825 x 600)
ფასი
110
რაოდენობა
7
ქვედა 600 სექცია
(600 x 825 x 600)
ფასი
140
რაოდენობა
8
ქვედა 400 სექცია
(400 x 825 x 600)
ფასი
145
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი