1
ერთკარიანი კარადა
(400 x 1780 x 407 )
2
ტანსაცმლის საკიდი
(600 x 1780 x 400 )
გაზიარება
შემოსასვლელი
Valentino
მთლიანი ღირებულება
435.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
ერთკარიანი კარადა
(400 x 1780 x 407 )
ფასი
250
რაოდენობა
2
ტანსაცმლის საკიდი
(600 x 1780 x 400 )
ფასი
185
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი