1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(1842x850x2074)
2
კარადა 3 კარიანი
(1870x2064x550)
3
ტრიუმო
(740x950x445)
4
ტუმბო
(450x350x419)
გაზიარება
საძინებელი
Vegan
მთლიანი ღირებულება
2 670.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(1842x850x2074)
ფასი
655
რაოდენობა
2
კარადა 3 კარიანი
(1870x2064x550)
ფასი
1370
რაოდენობა
3
ტრიუმო
(740x950x445)
ფასი
465
რაოდენობა
4
ტუმბო
(450x350x419)
ფასი
90
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი