1
სავარძელი
(1250 X 920 X 770)
2
სამადგილიანი დივანი
(2350 X 900 X 770)
გაზიარება
რბილი ავეჯი
Versal
მთლიანი ღირებულება
3 160.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
სავარძელი
(1250 X 920 X 770)
ფასი
835
რაოდენობა
2
სამადგილიანი დივანი
(2350 X 900 X 770)
ფასი
1490
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი