1
საწოლი(მექანიზმით)
()
2
ტუმბო
()
3
კომოდი
()
4
კარადა
()
გაზიარება
საძინებელი
Vitella
მთლიანი ღირებულება
1 775.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
საწოლი(მექანიზმით)
()
ფასი
475
რაოდენობა
2
ტუმბო
()
ფასი
105
რაოდენობა
3
კომოდი
()
ფასი
165
რაოდენობა
4
კარადა
()
ფასი
925
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი