1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(1752x1200x2064)
2
კარადა 4 კარიანი
(1800x2252x594)
3
ტრიუმო
(948x852x468)
4
ტუმბო
(548x468x468)
გაზიარება
საძინებელი
Voga
მთლიანი ღირებულება
2 995.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(1752x1200x2064)
ფასი
780
რაოდენობა
2
კარადა 4 კარიანი
(1800x2252x594)
ფასი
1395
რაოდენობა
3
ტრიუმო
(948x852x468)
ფასი
500
რაოდენობა
4
ტუმბო
(548x468x468)
ფასი
160
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი